Google učebna

Při zakládaní učebny by jsme se měli řídit pár jednoduchými pravidli:

  1. Strukutra názvu
  2. Téma = tematické celky
  3. Materiály si třídit na vzdělávací a testovací

Jednoduché kroky pro založení učebny jsou zde v prezentaci

https://docs.google.com/presentation/d/1aFP599v7cqVo5d1Ta7472rrVowapgnL7muwRrvzkkWQ/edit?usp=sharing

„Vidíš tam v dálce, příteli Sancho, třicet nebo čtyřicet mohutných obrů? Hodlám se s nimi utkat a zabít je.

— Don Quijote

https://docs.google.com/presentation/d/1aFP599v7cqVo5d1Ta7472rrVowapgnL7muwRrvzkkWQ/edit?usp=sharing